ShortCut

Podstawowe warsztaty fryzjerskie obejmujące zagadnienia ze strzyżeń krótkich- damskich.
Stopień trudności jest uzależniony od poziomu doświadczenia uczestników.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeplatają się ze sobą i stanowią w stosunku do siebie spójną i jednorodną część szkolenia.